KONTAKTY

Neklan sport - ski & bike shop
Moskevská 74
101 00 Praha 10
tel: +420 606 855 854
napište nám
Otevírací doba:
PO-PÁ 10:00-18:00 hod

» OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platné od 1.1.2015

Úvodní obecná ustanovení:

 • Níže uvedené obchodní podmínky Neklan sportu se sídlem Moskevská 74, Praha 10, IČ: 73763314 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou , nebo právnickou osobou, která má platné živnostenské oprávnění (dále jen „kupující“).
 • Odesláním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím.
 • Ustanovení lišící se od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odlišná ustanovení v kupní smlouvě mají v tomto případě přednost před ustanoveními obecných obchodních podmínek.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu předchozího znění obchodních podmínek.


Kupní smlouva:

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
 • Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 1. zboží se vyprodá v době mezi aktualizacemi skladových zásob
 2. dojde k výrazné změně cen u dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje
 3. dojde k zjevné chybě v ceně zboží
 4. dojde ze strany kupujícího k chybně nebo nepravdivě vyplněným kontaktním údajům


Ceny:

 • Nabídkové ceny uvedené na www.neklansport.cz  jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo dodatečné změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, stejně tak jsou vyhrazeny chyby tiskové.
 • Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.
 • V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,02 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny zboží.

 

Platba:

 • Platbu je možné provést hotově nebo kartou při osobním převzetí na prodejně, nebo dobírkou smluvnímu dopravci.

 

Obchodní vztah mezi Neklan sport (prodávajícím) a kupujícím se řídí podle zákonů obchodního zákoníku.


Přepravné a balné:

 • Při objednávce je účtováno přepravné a balné za 1ks balíku 140,- Kč s DPH.
 • V případě nedostatku obalového materiálu (krabic), bude účtováno balné 50,- Kč s DPH, jedná se zejména o balení lyží a hůlek. V tomto případě bude kupující informován předem.
 • Pro předání balíku přepravní společnosti týž den je nutné odeslat objednávku do 12 hodin.
 • V případě, že je zásilka doručena poškozená, je zapotřebí o poškození neprodleně uvědomitprodávajícího, který poté přepravní společnosti poškození zásilky nahlásí do 3 pracovních dnů od doručení zásilky, aby mohlo být zahájeno reklamační řízení. Poškozenou zásilku je možno nepřevzít nebo s dopravcem provést zápis o poškozeném balíku, případně obsah balíku před dopravcem zkontrolovat.

 

Doba dodání

obvykle do 3-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě prodloužení dodací lhůty bude kupující včas informován. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Při převzetí zboží doporučujeme zkontrolovat mechanické poškození obalu výrobku.

Zásilka bude odeslána na adresu uvedenou v objednávce. Zboží je přepravováno pomocí České pošty službou Balík do ruky. V případě, že Vás doručovatel zásilky nezastihne na Vaší adrese, zanechá na místě (ve schránce) oznámení o uložení zásilky na Vaší poště, kde si je možno zásilku osobně vyzvednout, popřípadě se můžete s poštou telefonicky dohodnout o opakovaném doručení zásilky v určitou dobu. Opakované doručení je pošta povinna realizovat zdarma.

 

Reklamace:

 • Prodávající poskytne záruku na jakost zboží dle podmínek výrobce zboží. Prodávající se řídí reklamačními řády jednotlivých výrobců.
 • Reklamace a jejich vyřizování se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.


Ochrana osobních údajů:

 • Prodávající neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne prodávajícímu tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru prodávajícího. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to kupující bude upozorněn a dá k tomu souhlas.
 • Nezbytně nutná osobní data pro doručení zásilky dopravcem uvedená na objednávce, budou předána dopravci.


Právní informace:

 • Prodávající je provozovatel stránek www.neklansport.cz
 • Veškerý text a data zveřejněná na webových stránkách www.neklansport.cz a příslušné poddoméně mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat chyby či nepřesnosti. Provozovatel stránek www.neklansport.cz si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Informace poskytnuté touto webovou prezentací byly připraveny provozovatelem na základě veřejně přístupných informací a dat vyvinutých v rámci obchodní činnosti provozovatele a jiných zdrojů, o kterých je důvodný předpoklad jejich důvěryhodnosti. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí k zajištění přesnosti materiálů a přiměřenosti prezentovaných informací.
 • Provozovatel stránek www.neklansport.cz nenese vůči třetím osobám odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaných prostřednictvím www.neklansport.cz . Provozovatel www stránek rovněž neposkytuje (přes veškerou vynakládanou péči) jakoukoli záruku, že www stránky jsou bez virů a jiných škodlivých komponentů.