» REKLAMACE
REKLAMACE
  • Dodavatel poskytne záruku na jakost zboží dle podmínek výrobce zboží. Dodavatel se řídí reklamačními řády jednotlivých výrobců
  • Reklamace a jejich vyřizování se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.